Patienter fra Danmark

Frit lægevalg inden for specialområdet øre, næse, hals

Hvis du bliver syg, er du som dansk statsborger forsikret via den statslige sygeforsikring i Danmark. Dermed er du i de fleste tilfælde bundet til lægelig behandling i dit nærområde, såfremt du ikke har tegnet tillægsforsikring for frit lægevalg.
Når det drejer sig om øre-, næse-, halsområdet giver det danske sundhedssystem dig imidlertid frit lægevalg.Det betyder, at du frit kan vælge din øre-, næse- halsspecialist, og hvis du fx bor i nærheden af grænsen, kan du dermed også opsøge en øre-, næse- halsspeciallæge i Slesvig-Holsten/Tyskland.

Et tysk/dansk sundhedskort er undervejs

Region Syddanmark og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har i årsplanen 2013/2014 stillet sig positive over for den frie patientmobilitet. Målet er en grænseoverskridende medicinsk og ubureaukratisk behandling med enkle afregningsprocedurer, uden at patienten skal betale penge på forhånd. Dette skal et tysk/dansk sunhedskort muliggøre. Den relevante aftale skal blot ratificeres. Vi informerer gerne, så snart det interstatslige sundhedskort står til disposition.

Du kan allerede nu få glæde af vores fagkundskab …

Naturligvis kan du som dansk statsborger få glæde af vores lægelige kunnen. Med henblik herpå skal du ikke henvises af din praktiserende læge. Omkostningerne til den lægelige behandling dækkes af din sygeforsikring iht. de refusionsregler, der er fastlagt i det danske sundhedssystem. Som regel dækkes omkostningerne fuldt ud (se nedenfor)*. Indtil det tysk/danske sundhedskort træder i kraft, skal du imidlertid i første omgang selv lægge ud for betalingen for de behandlinger, som du får i vores klinik.

Det samme gælder, hvis du har forsikret dig iht. modellen med frit lægevalg, eller hvis du har tegnet en tillægsforsikring. Med disse forsikringstyper er du principielt fritstillet ved valg af læge i alle fagområder, i alle byer og i det europæiske udland. Men også her gælder den regel, at omkostninger i forbindelse med den lægelige behandling kun dækkes iht. tilbagebetalingsordningerne, der er fastlagt i det danske sundhedssystem. Og du skal også her indbetale forud og indsende vores afregning til din forsikring.

Korte veje og hurtige aftaletider hos specialisten…

Få glæde af yderligere fordele ved lægelig behandling nær grænsen. Spar fx lange transporttider til en fjerntliggende speciallæge i øre-, næse, halsmedicin i dit eget land, hvis du bor tæt ved grænsen. Aftal den tid, der passer dig bedst, med os og undgå lange ventetider til speciallægen.

Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen