Høreforstyrrelser hos børn

Der er meget vigtigt for et barns normale udvikling, at særlige afvigelser, udviklingsforstyrrelser og sygdomme i øre-, næse-, halsområdet, især når det drejer sig om høreevnen, identificeres tidligt og behandles rettidigt og korrekt.

Hørelsen ved nyfødte og spædbørn

Tunghørhed ved fødslen eller inden for de to første leveår kan hæmme barnets almindelige udvikling. Hvis hjernen i denne periode – især i de første seks måneder – ikke modtager lydstimuli, forkrøbles de strukturer, der har med hørelse og tale at gøre. Barnet har så ikke evnen til at lære, hvilket kan få vidtrækkende konsekvenser for intelligens og personlighed.

Det er muligt at identificere tunghørhed tidligt

Kun et sundt øre kan udsende lydbølger: Det indre øre reagerer med otoakustiske emissioner på kliklyde, hvis det er sundt. Disse meget svage lydtrykbølger registreres af et superfølsomt måleapparat. Undersøgelsen varer kun nogle få minutter og kan udføres, mens barnet sover. Undersøgelsen er fuldstændig smertefri for babyen.

Hørescreening Slesvig-Holsten

Hvis vi opdager afvigelser fra det normale ved hørediagnostikken af en nyfødt eller et spædbarn, sender vi hurtigt dit barn videre til hørescreening i Slesvig-Holsten. Med hjernestammeaudiometriapparatet BERA er det muligt at kontrollere de nervereaktioner, der finder sted, når hjernen bearbejder lydstimuli. Behandlingen retter sig efter omfanget af høreforstyrrelsen. Hvis behandlingen udføres i tide, er der gode chancer for, at den videre udvikling forløber normalt.

Hørelse ved forskolebørn

En god hørelse er forudsætningen for at kunne tale, læse og skrive …

Ca. 15 til 20 % af alle børn har ved tidspunktet for indskolingen behandlingskrævende sprogvanskeligheder – og denne tendens er stigende.

Vi anbefaler, at der for en sikkerheds skyld udføres en informativ undersøgelse af hørelsen, også når der er mistanke om forstyrrelser med henblik på perception (sansning), sprogforarbejdning og opmærksomhed. Disse symptomer har intet at gøre med tunghørhed. Ofte er ørene sunde, og de berørte børn kan godt høre.

I en tretrinstest kontrollerer vi den auditive bearbejdning og perception (sansning), og hvis der er behov for det, tester vi også den fonologiske bevidsthed.

Der kan være tale om høreforstyrrelser,

 • hvis dit barn ofte ikke reagerer på eller overhører, at der tales til det
 • hvis dit barn ser fjernsyn eller lytter til musik med høj lydstyrke
 • hvis dit barn ofte beder dig gentage eller ser på den talendes mund
 • hvis det ikke kan differentiere enkelte stemmer i en støjkulisse, fx ved en børnefødselsdag
 • hvis børn ikke kan rubricere lydkilder, fx tilråb som ”Vi spiser nu“
 • hvis børn misforstår ord, der lyder ens
 • hvis børn har besvær med at genkende enslydende ord (rimord)
 • hvis børn har vanskeligheder med at klappe rytmen i hænderne i sange og rim
 • hvis børn ikke både kan høre efter og samtidigt gøre noget andet
 • hvis børn ikke reagerer tilstrækkeligt på følelser som trusler eller irritation, der kommer til udtryk i andres stemmeføring

Hørelse ved forskolebørn

En god hørelse er forudsætningen for at kunne tale, læse og skrive …

Ca. 15 til 20 % af alle børn har ved tidspunktet for indskolingen behandlingskrævende sprogvanskeligheder – og denne tendens er stigende.

Vi anbefaler, at der for en sikkerheds skyld udføres en informativ undersøgelse af hørelsen, også når der er mistanke om forstyrrelser med henblik på perception (sansning), sprogforarbejdning og opmærksomhed. Disse symptomer har intet at gøre med tunghørhed. Ofte er ørene sunde, og de berørte børn kan godt høre.

I en tretrinstest kontrollerer vi den auditive bearbejdning og perception (sansning), og hvis der er behov for det, tester vi også den fonologiske bevidsthed.

Der kan være tale om høreforstyrrelser,

 • hvis dit barn ofte ikke reagerer på eller overhører, at der tales til det
 • hvis dit barn ser fjernsyn eller lytter til musik med høj lydstyrke
 • hvis dit barn ofte beder dig gentage eller ser på den talendes mund
 • hvis det ikke kan differentiere enkelte stemmer i en støjkulisse, fx ved en børnefødselsdag
 • hvis børn ikke kan rubricere lydkilder, fx tilråb som ”Vi spiser nu“
 • hvis børn misforstår ord, der lyder ens
 • hvis børn har besvær med at genkende enslydende ord (rimord)
 • hvis børn har vanskeligheder med at klappe rytmen i hænderne i sange og rim
 • hvis børn ikke både kan høre efter og samtidigt gøre noget andet
 • hvis børn ikke reagerer tilstrækkeligt på følelser som trusler eller irritation, der kommer til udtryk i andres stemmeføring

Hørelse ved skolebørn

Høreproblemer udgør en fare for den boglige udvikling

Ved børn i alderen fra fem til 14 år undersøger vi høreforarbejdning, høreperception og, hvis der er behov for det, den fonologiske bevidsthed, hvis der er forstyrrelser i sprogudviklingen, og den indlæringsmæssige udvikling dermed kan være i fare. Hvis det er formålstjenligt og påkrævet, retter vi også blikket mod de psykiske aspekter i en sygdom. For begge dele er uadskilleligt forbudne med hinanden.

Høreproblemer hænger ofte sammen med den auditive selektion eller hørehukommelsen.

Vi tester den auditive selektion og hørehukommelsen ved skolebørn, hvis der optræder problemer som:

 • forsinket sprogudvikling
 • problemer med at lære at læse og skrive
 • mistanke om opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD)
 • eller generelle opmærksomhedsproblemer i skolen

Alt efter resultat tilføjes en test af den fonologiske bevidsthed. På denne måde kan vi teste sproganalytiske og artikulatoriske evner, der udgør et væsentligt grundlag for at læse og skrive.

Det samme gælder forskolebørn. Hvis der aftegner sig forstyrrelser i sprogudviklingen, er det muligt at foretage en undersøgelse allerede fra 5 års alderen. Terapien retter sig efter diagnosen.

Hvordan forløber undersøgelsen ved børn?

Vi inddeler undersøgelserne af skolebørn i tre afsnit:
 • Først undersøges øret og det indre øre omhyggeligt.
 • Derefter kontrollerer vi, om forstyrrelserne ligger i den auditive bearbejdning og perceptionen.
 • Hvis der er behov for det, udfører vi specifikke test, der varierer efter klassetrin for at danne os et skøn over den fonologiske bevidsthed.

Vi tager os tid til dit barn …

I normale tilfælde skal du afsætte ca. 90 minutter til de to første dele, til den 3. del ca. 45 minutter. For at få informative resultater, skal børnene koncentrere sig stærkt. Vi anbefaler derfor at foretage undersøgelserne om formiddagen med to på hinanden følgende aftaletider.

Hvad du skal lægge mærke til …

 • Hvis dit barn får medicin som fx methylphenidat (Ritalin), skal det også tage medicinen på undersøgelsesdagen.
 • Hvis dit barn er stærkt forkølet, kan det påvirke ørerne i væsentligt omfang (udflåd fra mellemøret, tuba-funktionsforstyrrelser). Hvis du allerede har aftalt tid, beder vi dig i dette tilfælde om at ringe til os forinden.

Som diagnose får du en rapport, der forklarer problemet fra flere sider. Vi opkræver ikke beregning, hvis testen skal gentages, fordi dit barn ikke kunne koncentrere sig tilstrækkeligt.

Testkravene i 2. og 3. del er afhængige af alder og øges med alderen. Omkostningerne til disse test betales ikke af sygesikringen.

Nyfødte og spædbørn

To til tre tusinde af alle nyfødte i Tyskland er tunghøre. I Flensborg kommer der – statistisk set – hvert år to til tre tunghøre børn til verden.

Forskolebørn og skolebørn

I skolen tilbringer børnene ca 75 % af undervisningstiden med at høre efter. Hvis de hører dårligt, er der stor fare for, at der opstår problemer med at lære at læse og skrive.

Videnskabelige studier har vist, at et ud af 20 børn er tunghør på det ene øre ved indskolingen. I dette tilfælde kan det forventes, at den sproglige udvikling ikke er så god som ved børn med normal hørelse.

Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen

Servicetider

Ma, Ta, To8.00 – 18.00 klokken
On og Fr8.00 – 17.00 klokken
Lørdag10.00 – 12.00 klokken

Konsultation

Ma, Ta, To8.00 – 12.00 klokken
 15.00 – 17.30 klokken
Ma og Fr
8.00 – 11.00 Uhr
Lørdag

8.00 – 12.00 klokken efter aftale

Kontakt

StedLangberger Weg 4,
24941 Flensborg
Telefon0049 (0) 461 – 807 908 0
E-Mailinfo@hno-cittipark.de